Valné shromáždění ČRDM

Nynější předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček bude stát v jejím čele i po následující tři roky. Svými hlasy o tom rozhodli delegáti a delegátky 58. Valného shromáždění ČRDM, které bylo volební. Odhlasovali rovněž složení nového, dvanáctičlenného Představenstva, přijetí nové členské organizace (Českomoravská myslivecká jednota, z.s.), vyslechli závěrečné informace „starého“ Představenstva, a to včetně hospodářských, a schválili též příslušné dokumenty důležité pro standardní fungování České rady (např. Rozpočet ČRDM na rok 2024).

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

pf ´23

Příjemné prožití svátků vánočních

a hodně radosti v Novém roce 2023

 přeje svým členům a příznivcům

Expedice Natura

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Podzimní setkání na Brusově

Ahoj kamarádky a kamarádi, účastníci našich táborů a naši příznivci,

připravili jsme pro Vás tradiční setkání na podzimním víkendu na Brusově

Termín:                     7. – 9.10.2022

Věk:                           není omezen, vč. rodinných příslušníků

Příjezd:                      v pátek po 14,00 hodině

Odjezd:                      v neděli po obědě

Stravování:                v táborové kuchyni

S sebou:                     spacák, dobrou náladu a hudební nástroj k táboráku

Návratku zašlete na:  carlos@ehajek.cz, tel.: 602 215 371, nejpozději do 10.9.2022

Uvítáme sdělení i v případě, že se nezúčastníte.

Přepošlete všem kamarádům, se kterými jste ve spojení.

Těší se na Vás Zuzka, Karel a Ondra.

Návratka na víkend na Brusově

Přihlašuji se závazně na víkend 7. – 9.10.2022 na Brusově:

Jméno:                                                příjmení:                                 datum narození:

Adresa:

Telefon:                                                         mail:

Účastník tábora v letech:                              

Se mnou přijede:

Jméno:                                                příjmení:                                 datum narození:

Jméno:                                                příjmení:                                 datum narození:

Vzkaz pro organizátory:

V …………………………. dne ………………..

                                               ………………………………………………….. Podpis

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Spadlý strom na základně

V únoru 2022 došlo na základně Brusov k pádu velkého stromu na budovu sociálek.

Za pomoci členů EN se jej podařilo zlikvidovat a tím zmenšit škody na budově. Všem, co se na akci podíleli, touto cesto děkuji

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Válka na Ukrajině

Představenstvo ČRDM schválilo finanční podporu ve výši 50 000 Kč pro Radu mládeže na Ukrajině

Předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček k tomu říká: „Naše partnerská střešní rada na Ukrajině nás dopisem požádala o deklarativní podporu a finanční pomoc na jejich účet. Je to pro nás důvěryhodná instituce, a tak jsme byli rádi, že alespoň takto jsme mohli zatím pomoci. Je to samozřejmě jen začátek… Z historie víme, jak byla pro lidi v ČR v době okupace sovětskými vojsky důležitá podpora ze Západu. Západ, to jsme dnes my, tedy alespoň pro Ukrajinu. Nepromarněme prosím příležitost ukázat, že hodnoty svobody a demokracie jsou pro nás zásadní.“

„Ukrajinské radě mládeže pošleme částku 50 000 Kč a dopis, ve kterém je ujišťujeme o naší podpoře a solidaritě,“ doplňuje ředitel kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka.

(Jak) mluvit s dětmi o válce? I pro děti je válka tématem. Nelehkým, děsivým, neznámým. Nepřehlížejme jejich potřebu o tématu mluvit. Organizace Junák – český skaut připravila tipy k tomu, jak s dětmi o válce citlivě hovořit. Mohou posloužit všem vedoucím, nejen skautským, stejně tak jako vyučujícím nebo rodičům. Zde

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Novoroční přání

Expedice Natura

přeje všem svým členů a příznivcům

 hodně radosti, osobních úspěchů a co nejvíce krásných zážitků v přírodě

v novém roce 2022.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ohlédnutí za rokem 2020

Pandemie coronaviru nám hodně vzala z toho co jsme považovali za samozřejmé a neomezitelné. Na druhé straně nás neustále učí vážit si maličkostí, která byly dříve pod naší rozlišovací schopností.

Posezení s přáteli u táboráku doprovázené hrou na kytaru a společným zpěvem, prokládané vyprávěním i sdělováním nových zkušeností.

Splouvání řek nebo turistika spojená s objevováním nových zajímavých míst v naší krásné zemi. Potěšení z vonícího lesa nebo louky.

V roce 2020 jsme vlastními silami prováděli údržbu na základně. Základna byla přes léto využita jen početně menšími skupinami, protože dlouho nebylo jasné, jak se situace vyvine.

Dovoluje mi si všem našim členům, se kterými jsme jen v elektronickém spojení, ale i našim příznivců slíbit, že v roce 2021, jakmile to situace dovolí se sejdeme na základně u společných táboráků bez roušek a respirátorů.

ÚR

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Akce na Brusově 2019

18.-22.4.              OK Řepy              Velikonoce

26.-28.4.              OK Litoměřice

1.-5.5.                   OK Kladno

6.-12.5.                OK Autík

24.-26.5.              OK Hostivař

31.5.-2.6.             Brigáda OK Ládví

7.-9.6.                   OK Ládví

19.-23.6.              OK Šachov

28.6.-6.7.             OK Řepy

7.-17.7.                DDM Suchdol

2.-10.8.                OK Stavaři

23.-.31.8.             OK Autík

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Základna Brusov připravena na sezonu 2019.

Koncem března se skupina natěšených členů EN sešla na Brusově. Jedni procházeli tábor a zjišťovali, zda nedošlo k nějakým škodám na zařízení tábora. Další zprovozňovali vodní hospodářství a zavodňovali systém. Jiní se chopili kolečka a sbírali popadané větve a hrabali listí. Jediné co nepřežilo zimu, byl zámek u dřevníku a tak nám nezbylo nic jiného než nainstalovat nový.

Večer jsme se rádi posadili okolo kamen a nad šálkem čaje se vzpomínali a vyprávěli o končící zimě.

V okolí chatek jsme našli první posly jara – kvetoucí petrklíče a vzduch voněl silně jarně. Odjížděli jsme s dobrým pocitem, že jsme základnu připravili na sezonu 2019.

Jk

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Program TZ Brusov 2018

19.-20.4.2018      zprovoznění TZ

20.-22.4.2018    OK Litoměřice

04.-08.5.2018    OK Kladno

18.-20.5.2018     OK Hostivař

01.-03.6.2018    jarní víkend

15.-18.6.2018     OK Šachov

29.6-8.7.2018    OK Řepy

6. – 12.7.2018     OK Česká Lípa

14.-22.7.2018     LT Dopink

04.-11.8.2018     LT Stavaři

12.-.25.8.2018     MBT

26.8.-2.9.2018     OK Řepy

7. – 9.9.2018         Tradiční podzimní víkend

14. – 16.9.2018    OK Řepy

21.-23.9.2018     OK Ústí

27.-30.9.2018     OK Hostivař

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář